Úradné preklady z/do anglického jazyka (Súdne preklady)

Našim jediným cieľom je sprostredkovať Vám úradný preklad (ľudovo nazývaný aj súdny preklad alebo súdne overený preklad) Vašich dokumentov spoľahlivo, kvalitne, rýchlo a za primerané ceny – ceny, ktoré nie sú zbytočne navýšené o sprostredkovateľskú províziu a DPH. Pracujeme v súlade so zákonom o znalcoch, tlmočníkoch a úradných prekladateľoch, zároveň vieme klientovi vyhotoviť úradný (súdny, súdne overený) preklad za ceny výhodnejšie ako sú tie, ktoré nám zákon umožňuje účtovať. Viac sa dozviete v Cenníku.

Mimoriane výhodná cena úradných prekladov

Využite mimoriadne výhodnú cenu len 16,60 eura za úradný preklad tzv. „štandardizovaných“ dokumentov, t.j. dokumentov so štandardizovaným obsahom, ktorý sa mení len minimálne. Patria sem niektoré dokumenty o vzdelaní (vysvedčenie o štátnej skúške, vysokoškolský diplom, vysvedčenie o maturitnej skúške) a matričné dokumenty (rodný list, sobášny list, úmrtný list), ďalej výpis z registra trestov a rôzne certifikáty (napr. IELTS).

Radi za Vás vybavíme notárske overenie dokumentu, ktorý je určený na úradný preklad. Cena za notárske overenie podľa sadzobníka notárskych poplatkov sa pripočíta k cene úradného prekladu.

Otázky a odpovede

Nezáväzná kalkulácia

Meno / Spoločnosť:
Telefonický kontakt:
E-mail*:
Termín vyhotovenia*:
Priložiť dokument*