Prečo používať služby úradného prekladateľa?

Človek sa vo svojom krátkom živote často rozhoduje medzi dvoma alebo viacerými možnosťami. Zamyslite sa preto napríklad aj nad tým, prečo by ste mali pri úradnom preklade použiť služby úradného prekladateľa a nie služby prekladateľskej agentúry... Mnoho ľudí a firiem siaha akosi automaticky po službách prekladateľských agentúr. V prípade úradného prekladu sú však prekladateľské agentúry len sprostredkovateľom, pričom samotný preklad v konečnom dôsledku vyhotovuje „neúradný“ prekladateľ, o ktorého kvalitách nič netušíte. Pri priamej komunikácii s úradným prekladateľom máte navyše možnosť využiť zľavy, ktoré poskytuje na preklad niektorých dokumentov.
Preto by sa mal každý zamyslieť nad tým, či má zmysel do tohto procesu zainteresovať ďalšiu osobu a platiť za úradný preklad viac ako je zákonom stanovené, naviac s neistým výsledkom... Podľa zákona 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch úradný preklad vypracúva prekladateľ osobne a nesie zaň aj plnú zodpovednosť. Preto by ani tretia osoba logicky nemala vstupovať do tohto vzťahu vôbec.

Otázky a odpovede

Objednávka prekladu

Kontaktný formulár

Nezáväzná kalkulácia

Meno / Spoločnosť:
Telefonický kontakt:
E-mail*:
Termín vyhotovenia*:
Priložiť dokument*