Čím sa úradný prekladateľ líši od prekladateľa neúradného

Jediným rozdielom medzi úradným a neúradným prekladateľom nie je len tzv. úradná pečiatka. Získať túto pečiatku si totiž vyžaduje od prekladateľa, aby splnil niekoľko zákonom ustanovených podmienok. A práve splnenie týchto podmienok je akýmsi garantom odbornosti a kvality daného prekladateľa.
O dlhej ceste prekladateľa za úradnou pečiatkou Vám povieme v ďalšom príspevku.

Otázky a odpovede

Objednávka prekladu

Kontaktný formulár

Nezáväzná kalkulácia

Meno / Spoločnosť:
Telefonický kontakt:
E-mail*:
Termín vyhotovenia*:
Priložiť dokument*